موضوعات و خدمات حقوقی ما

خدمات حقوقی تخصصی دفتر دکتر احمد شهنیایی

فهرست

دفتر حقوقی دکتر احمد شهنیایی با برخورداری از مجوزهای قانونی لازم برای ارائه خدمات حقوقی وکالتی از جمله پروانه وکالت پایه یک دادگستری و برخورداری از دانش نظری و تجربی در زمینه های حقوقی مورد انتخاب، انواع خدمات حقوقی را به مشتریان تقدیم می دارد. نمی توان انکار کرد که قوانین و مقررات و رویه های قضایی تا حد قابل توجهی بر مبنای نظرات علمی بنا شده اند که در عمل در اشکال خاصی به اجرا می یابند لذا تدبیر و مدیریت مسائل و پرونده های حقوقی بر اساس مبانی درست علمی و تجارب حرفه ای شانس موفقیت اقدامات را افزایش قابل توجهی می دهد. از سوی دیگر قوانین و مقررات و رویه های مورد عمل افراد و دستگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی شامل طیف بسیار پرشماری از قوانین و مقررات دیگر است تسلط بر مجموعه این قوانین و مقررات و مبانی نظری آن، ضامن موفقیت در اداره حقوقی پرونده است. این دفتر با بهره گیری از ویژگی های یاد شده و باور به اولویت حقوق مراجعه کننده براساس حسن نیت و اصول اخلاق حرفه ای و در رابطه ای برابر و منصفانه، خدمات تخصصی حقوقی در حوزه های تخصصی را تقدیم می کند.

موضوع خدمات تخصصی دفتر دکتر احمد شهنیایی؛

اختلافات و پرونده های مالیاتی از قبیل اعتراض به برگ های تشخیص و مطالبه مالیات، اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، آرای شورای عالی مالیاتی، بخشنامه ها و مقرره های مالیاتی، جرایم مالیاتی، قرار های تامین مالیات و سایر تصمیمات مالیاتی از هر مرجعی.

بیشتر بخوانید  پژوهش های تخصصی حقوقی

اختلافات و پرونده های بانکی از جمله شامل اختلافات مربوط به اخذ تسهیلات و سود و جرایم مطالبه شده، اجراییه های بانکی، تعهدات ارزی، اعتبارات اسنادی و سایر تصمیمات.

اختلافات تجاری و مالی از قبیل؛ اسناد تجاری، چک، ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه تجاری، سفته

اختلافات مربوط به شرکت های سهامی و غیر سهامی اعم از اختلافات بین سهامداران، شرکاء، شرکت، مدیران و طلبکاران.

دعاوی راجع به ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

دعاوی مربوط به معاملات و قراردادهای تجاری از جمله سرمایه گذاری، مشارکت، قراردادهای ساخت و ساز، مبایعه نامه ها، قرارداد های نمایندگی، حق العمل کاری، قراردادهای بورسی و … 

انواع خدمات حقوقی دفتر حقوقی دکتر احمد شهنیایی؛

۱-ارائه خدمات مشاوره ای به مشتری قبل یا بعد از معامله و یا قبل و بعد از اختلاف شامل ارائه کم مخاطره ترین راهکار بصورت حضوری، مکتوب، آن لاین مجازی و فوری.

۲-تهیه اسناد مورد نظر مشتری بر اساس وقایع و مدارک موجود و در جهت هدف بیان شده مشتری شامل متن پیش نویس قرارداد، صورتجلسات،  دادخواست و شکواییه ها، لایحه مورد نیاز، اظهارنامه و….

۳-تبیین و تشریح بحران های حقوقی واقع شده یا احتمالی مشتری و ارائه مشورت های حقوقی روشن متضمن راه کارهای حقوقی بهینه.

۴-پذیرش وکالت و ارائه خدمات وکالتی در کلیه مراجع قانونی از قبیل طرح دعوی و دادخواست، دفاع در مقابل دعوی در دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی