عنوان

آئین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

 1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

۱-۲- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص   خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

۳-۲- قراردادهای بیمه مربوط.

۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

۴- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست.

این آئین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۰/۴۰۵۱-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون حمایت از حقوق معلولان

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی