دکتر شهنیایی
خدمات حقوقی تخصصی

دفتر وکالت مالیاتی تجاری بانکی
دکتر احمد شهنیایی

متخصص در امور مالیاتی، تجاری و مالی، با بهره‌مندی از دستاوردهای حرفه‌ای موثر ناشی از تجارب کاربردی،  عضو هیات علمی دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده مقالات علمی پژوهشی، با برخورداری از دانش نظری و تجربی در زمینه‌های حقوقی مورد انتخاب، انواع خدمات حقوقی تخصصی، شامل خدمات حقوقی مالیاتی، بانکی و تجاری را تقدیم می‌دارد.

چرا دکتر شهنیایی؟

دلایلی که باید قبل از انتخاب دفتر وکالت دکتر شهنیایی از آن‌ها با خبر باشید

دکتر احمد شهنیایی بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه، دارای رزومه تجربی و حرفه ای بیست ساله در ارائه خدمات گوناگون حقوقی با برخورداری از مهارت های عملی و دانش تخصصی است.

دکتر احمد شهنیایی، خدمات حقوقی خود را با رعایت تمام حقوق و در جهت احقاق کامل منافع موکلین ارائه می کند.

دکتر احمد شهنیایی خدمات حقوقی تخصصی در تمام پرونده های مالی، تجاری، مالیاتی و بانکی را به صاحبان کسب و کار و شرکت های تجاری ارائه می دهد.

دکتر احمد شهنیایی خدمات حقوقی تخصصی را با برخورداری از پژوهش های علمی برجسته و استفاده از دانش حقوقی تخصصی ارائه می کند.

دکتر احمد شهنیایی دارای دستاوردهای برجسته و کارآمدی برای دفاع از حقوق و منافع موکلین است. با بخشی از آن‌ها آشنا شوید.

درخواست مشاوره

نمی توان انکار کرد که قوانین و مقررات و رویه های قضایی تا حد قابل توجهی بر مبنای نظرات علمی بنا شده اند که در عمل در اشکال خاصی به اجرا می یابند لذا تدبیر و مدیریت مسائل و پرونده های حقوقی بر اساس مبانی درست علمی و تجارب حرفه ای شانس موفقیت اقدامات را افزایش قابل توجهی می دهد. از سوی دیگر قوانین و مقررات و رویه های مورد عمل افراد و دستگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی شامل طیف بسیار پرشماری از قوانین و مقررات دیگر است. تسلط بر مجموعه این قوانین و مقررات و مبانی نظری آن، ضامن موفقیت در اداره حقوقی پرونده است. این دفتر با بهره گیری از ویژگی های یاد شده و باور به اولویت حقوق مراجعه کننده براساس حسن نیت و اصول اخلاق حرفه ای و در رابطه ای برابر و منصفانه، خدمات تخصصی حقوقی در حوزه های تخصصی را تقدیم می کند.

فرصت های شغلی

تدبیر پیچیدگی‌های حقوقی بر اساس دانش تخصصی و تجربی در امور حقوقی و قانونی، جزء اصول نخستین دفتر حقوقی دکتر احمد شهنیایی است. در همین راستا این دفتر از همکاری افراد مستعد و باورمند به حقوق مشتریان و در جهت بالندگی حرفه ای خود استقبال می‌نماید.

دانشنامه قوانین