عنوان

نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

200/1401/59

شماره

|

۱۴۰۱/۱۲/۲۷

تاریخ انتشار

بخشنامه

 591401قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400الف
مخاطبان/ ذینفعانادارات کل امور مالیاتی
موضوعنحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
با توجه به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نظر به ابهام مطرح شده درخصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند،ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم به موجب مصوبه شماره ۵۸۶۸۳/ت ۵۴۵۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیات محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ این سازمان ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقبا در اجرای ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.بدیهی است اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ درخصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره ۱۱۷۵۱۸/ت ۵۹۱۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۱۳۳۲۹۱/ت ۶۰۳۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیات محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴) درج نشده است، موضوعیت ندارد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:–مدت اجرا:–مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
     
بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره20060/210/ص مورخ1400/12/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی