عنوان

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲

200/1401/57

شماره

|

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ انتشار

بخشنامه

 571401ماده 64م
مخاطبان اصلی/ذینفعانمعاونت فناوری های مالیاتیادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهراندفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوعابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402
در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق  ۲۲گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود.نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد;۱- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (۱۴۰۲/۰۱/۰۱)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۴۰۰ اقدام نموده باشند، تا پایان  آخرین روز کاری سال جاری (۱۴۰۱) گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات ‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.۲-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد.مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود.۳- با عنایت به اینکه بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب آن توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران، تعداد بلوک های ارزش معاملاتی شهر تهران از ۱۵۹ بلوک به ۲۲۷ بلوک افزایش یافته است و همچنین با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مقتضی است; دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با هماهنگی معاونت فناوری ‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد.مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:از تاریخ 1402/01/01مدت اجرا:تا ابلاغ ارزش معاملاتی جدیدمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ:بخشنامه شماره 200/1400/81 مورخ 1400/12/21 از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه
    
بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/9274/ص مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/2/9 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی