عنوان

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 121247/ت۵۵۵۲۰هـ

مورخ: 1399/10/23

هیات وزیران در جلسه 1399/09/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش) و به استناد بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱-     سازمان : سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

۲-     فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه ، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)

۳-     فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون های فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)

ماده ۲- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۳- ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی