عنوان

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره

|

تاریخ انتشار


ماده ۱۰ اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر می باشد:

کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌باشند. آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون  به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و  فناوری رئیس ‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۶/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۴۰۱-، موضوع بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش­بنیان – مصوب ۱۴۰۱- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان
و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- پارک علم و فناوری: پارک‌ علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲- مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک­ علم و فناوری.

بیشتر بخوانید  نظریه مشورتی شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره حقوقی قوه قضاییه

ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت­ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی­شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می‌باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.

تبصره- معیارها و شاخص­های فرآیند ارزیابی براساس مصوبه هیئت امنای پارک تعیین می­شود.

ماده ۳- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می‌باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.

ماده ۴- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین­نامه می‌باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب ۱۴۰۱ – نافذ است.

محمد مخبـر

معاون اول رییس ­جمهور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی