ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی

ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی به مودی از نظر قانونی تاثیر قابل توجهی بر حقوق و تعهدات مودی دارد. ابلاغ، روش قانونی است که تصمیمات مراجع مالیاتی در مورد پرونده مالیاتی مودی به اطلاع وی رسانیده می شود. بسیاری از تصمیمات در مورد مودی اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه به طریق پیش بینی شده در قانون به وی ابلاغ شده باشد.

فهرست

۱- اهمیت موضوع ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

 این مطلب حقوقی برای اشخاص مودی مالیاتی، صاحب کسب و کار، شخص حقوقی و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مفید است.

 1-2- اهمیت ابلاغ از حیث حقوق مودی

ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی به مودی از نظر قانونی تاثیر قابل توجهی بر حقوق و تعهدات مودی ( تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار در مورد مالیات بر درآمد) دارد. ابلاغ، روش قانونی است که تصمیمات مراجع مالیاتی در مورد پرونده مالیاتی مودی به اطلاع وی رسانیده می شود.

بسیاری از تصمیمات در مورد مودی ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه به طریق پیش بینی شده در قانون به وی ابلاغ شده باشد؛ مثلاً برگ تشخیص مالیات باید به وی ابلاغ شود. همچنین برگ اجرایی مالیات بدون ابلاغ به مودی قابل اجرا نخواهد بود. وقت جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی و دعوتنامه مودی باید به مودی ابلاغ شود، در غیر این صورت تصمیماتی که بدون رعایت تشریفات ابلاغ صورت گرفته اند اعتبار نخوهند داشت.

۲- انواع ابلاغ اوراق مالیاتی

در قانون مالیات های مستقیم ابلاغ” بر حسب اینکه به چه کسی و از چه طریقی صورت گرفته باشد به دو نوع “ابلاغ واقعی”و “ابلاغ قانونی” تقسیم شده اند. این تقسیم بندی از این جهت مهم است که هر کدام از انواع ابلاغ ها آثار قانونی متفاوتی بر حقوق و تکالیف مودی ( تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار در مورد مالیات بر درآمد)دارد.

بیشتر بخوانید  از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟

۲-۱- ابلاغ واقعی

ابلاغ اوراق مالیاتی وقتی است که اوراق به شخص مودی و یا به یکی از بستگان یا مستخدمین مودی در محل سکونت و یا کار مودی داده شود، لذا در موردی که اوراق در محل سکونت یا کار مودی به افرادی غیر از خود مودی یا مستخدم یا بستگان وی داده شود، این ابلاغ، ابلاغ نبوده و آثار ابلاغ واقعی بر آن جاری نخواهد بود.

توجه داشته باشید که ابلاغ اوراق به وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مودی نیز در حکم ابلاغ به مودی است و می تواند ابلاغ واقعی باشد.

۲-۲- ابلاغ قانونی

در مواردی که ابلاغ اوراق نه به شخص مودی و یا بستگان یا مستخدمین وی بلکه از طریق الصاق اوراق به درب محل سکونت یا کار مودی و یا آگهی نمودن اوراق مالیاتی در روزنامه کثیر الانتشار انجام شود، ابلاغ قانونی است.

به طور کلی در مواردی که ابلاغ به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین طبق مقررات انجام شود ابلاغ واقعی و در غیر این موارد ابلاغ قانونی است.

۲-۳- ابلاغ غیر قانونی

 در نظر داشته باشید هر گونه ابلاغی که به اشکال فوق انجام نشود اساساً ابلاغ نمی باشد و فاقد هرگونه اعتبار خواهد بود و نمی تواند مبنای اقدام یا تصمیم علیه مودی باشد.

۳- آثار ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی

۳-۱- آثار ابلاغ واقعی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات به مودی “ابلاغ واقعی” می شود، برگ تشخیص ظرف سی روز از ابلاغ، قطعی می شود، مگر آنکه مودی ظرف مدت یاد شده درخواست رسیدگی مجدد و یا اعتراض خود را به برگ تشخیص به اداره امور مالیاتی ( نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی) اعلام کرده باشد، که در این صورت اعتراض ابتدا توسط مسئول مربوطه رسیدگی مجدد شود و در صورت عدم توافق با مودی، توسط هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و با صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف تجدید نظر برگ تشخیص قطعی می شود.

بیشتر بخوانید  مالیات بر درآمد عملکرد چگونه تعیین می شود

۳-۲- آثار ابلاغ قانونی

در مواردی که برگ تشخیص به طور قانونی و نه واقعی ابلاغ می شود، حتی در صورت عدم اعتراض و یا عدم مراجعه مودی پس از ابلاغ، وی در حکم معترض شناخته می شود و برگ تشخیص مالیات قطعی نبوده و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف بدوی ارجاع می شود که پس از صدور رای هیات، چنانچه مودی اعتراض نماید ( نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی)، برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر ارجاع می شود ولی در صورت عدم اعتراض مودی، رای هیات بدوی قطعی می شود.

۴- محاسبه مواعد مالیاتی در موارد ابلاغ

در برخی موارد در قانون مالیات های مستقیم ، حق مودی برای اقدام، محدود به مهلت مشخصی “از تاریخ ابلاغ” شده است ، مثلاً حق مودی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی ( نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی) محدود به سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی است. در چنین مواردی برای محاسبه مهلت مزبور، روز ابلاغ برگ تشخیص محاسبه نمی شود. مثلاً اگر برگ تشخیص مالیات در روز یکم ماه ابلاغ شده باشد، شروع مهلت سی روزه از دوم ماه است نه یکم ماه.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی