عنوان

ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

۲۱۴/۶۰۷۸۶/د

شماره

|

۱۴۰۳/۰۳/۰۴

تاریخ انتشار

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان­ها/ شهر و استان تهران

نمایندگان محترم هیأت­های حل اختلاف مالیاتی

همان گونه که آگاهی دارید قانونگذار مطابق قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مقرر نموده است: «در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می­کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد بررسی قرار می­گیرد.»

به مشکلی برخورده‌اید؟

قبل از این‌که فرصت را از دست بدهید با ما تماس بگیرید

بنابراین ضروریست نمایندگان محترم هیأت­های حل اختلاف مالیاتی در زمان تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض مودیان مزبور بدوا از تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر و مطابق مقررات مربوط توسط مودی اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رأی در چارچوب مقررات نمایند. نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/13718/ص مورخ 1401/06/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811052 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی