استخدام نیروی کار

تدبیر پیچیدگی های حقوقی مشتریان این دفتر بر اساس دانش تخصصی و تجربی در امور حقوقی و قانونی جزء اصول نخستین دفتر حقوقی دکتر احمد شهنیایی است. در همین راستا این دفتر از همکاری افراد مستعد و باورمند به حقوق مشتریان و در جهت بالندگی حرفه ای استقبال می نماید.

چنانچه واجد شرایط زیر هستید، برای پیوستن به ما می توانید فرم درخواست همکاری و رزومه را تکمیل و به این دفتر ارسال نمایید. فرم تکمیل شده و رزومه ارسالی بر اساس معیارهای مشخص، بررسی و ارزیابی خواهد شد و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید.

حداقل شرایط نیازمندی های شغلی متقاضی؛

۱-داشتن تحصیلات دانشگاهی موفق، حداقل در سطح کارشناسی حقوق، حقوق خصوصی، حقوق مالی، حقوق تجاری.

۲- توانایی تبیین، تحلیل و استنباط مساله حقوقی و یافتن راهکارهای متنوع معقول.

۳-علاقمند به ارتقاء مستمر دانش کاربردی و تجارب حرفه ای و پیگیری تغییرات قوانین، مقررات و رویه های قضایی و اداری در حوزه های حقوق مالی و تجاری.

۳- درک مسئولیت حرفه ای و اخلاقی در برابر مشتری بر اساس اصل اولویت حقوق مشتری در بینش و فعالیت حرفه ای خود.

۴- مسئولیت پذیر، جدی، منظم، معتقد به کار گروهی و توانا در برقراری ارتباط حرفه ای کارامد با همه ذینفعان.