عنوان

اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است. این قانون منبع اصلی حقوق و تکالیف مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی با مودی و سایر اشخاص مرتبط است. قانون یاد شده حداقل سه بار اصلاحات مهمی داشته است؛ اصلاحات مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۱، اصلاحات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴. این قانون هم اکنون ۲۸۲ ماده دارد.

مالیات مستقیم

تعهدی است قانونی به پرداخت مبلغی مشخص بصورت وجه نقد  برعهده شخص اعم از حقیقی یا حقوقی( مودی) که به جهت تحصیل درآمد و یا مالکیت و یا هرگونه موقعیت مالیات پذیر قانونی، بموجب قانون وضع می شود و مودی پس از طی فرایند رسیدگی مالیاتی مکلف به پرداخت آن به دولت است و در صورت عدم پرداخت، از طریق برگ اجرای مالیاتی از اموال و دارایی وی وصول می شود.

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی