عنوان

اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت

شماره

|

تاریخ انتشار

در اجرای ماده ۱۹ قانون تجارت نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده واحده اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت

 افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل باستثنای صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود.

۱ـ کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.

۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی‌ اژه ای

بیشتر بخوانید  ‌قانون برنامه و بودجه كشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی