عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع:اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/99/75

تاریخ: 1399/10/22

پیرو بخشنامه شماره 200/99/75 مورخ 1399/08/14 و با عنایت به نامه شماره  2/128639 مورخ 1399/08/25 مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 1398 (1398/1/1) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 2/59999مورخ 1401/04/01سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13)

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی