عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/99/69

تاریخ: 1399/10/01

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/05 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده _ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۹/۰۷/۳۰) به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره230/15595/د مورخ1401/03/18 سازمان امور مالیاتی با موضوع:لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی