عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی ۲۰۱-۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره ۶۲/۷۶۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.ب

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 130/1072/د مورخ 1401/06/21 سازمان امور مالیاتی با موضوع: رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی