عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/99/80

تاریخ: 1399/10/30

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد:

با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«…و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد…»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ 1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (۱) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/16 مورخ 1401/04/04سازمان امور مالیاتی با موضوع:اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی