عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/99/74

تاریخ: 1399/10/22

به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است، مبنی بر:

الف) اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ب) الحاق تبصره (8) به ماده 169) مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم

جهت اجرا ارسال می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی