عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 2/170785

تاریخ: 1399/11/04

پیوست: دارد

به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۴۵ آیین نامه یاد شده که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

امیر تقی تهرانی

مدیرکل دفتر وزارتی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31

به استناد ماده ۲۱۹ قانون مذکور متن ذیل به عنوان تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 اضافه می شود:

« در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.»

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره230/15595/د مورخ1401/03/18 سازمان امور مالیاتی با موضوع:لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی