عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویب نامه ۱۴۸۵۷۶/ت۵۷۹۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/1400/6

تاریخ: 1400/02/20

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۷۶/ت ۵۷۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید:” هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.” جهت اجرا ارسال می شود.به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۷۶/ت ۵۷۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید:” هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.” جهت اجرا ارسال می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره210/5144/د مورخ1401/02/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی