عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع مبنای محاسبه ۵ واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/49 مورخ 1400/06/29سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی