عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع مبنای محاسبه ۵ واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی