عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاح مواد ۲۲ و ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات ­های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (۲۲) و (۲۴) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­ شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می­ گردد:

تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده ­اند، لازم الاجرا می­ باشد.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می­ گردد:

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

.۱مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

.۲مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند.

.۳مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010204 مورخ 1401/04/14هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 92- ابطال بخشنامه شماره 36؍1400؍210 مورخ 14؍5؍1400 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی