عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه ۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (۲) مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هیأت وزیران

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال می گردد.

ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (۲) تصویب نامه مورد اشاره)  از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره14168/200/ص مورخ1400/11/09 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400/08/25

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی