عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اعلام شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت»

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره 210/98/99 مورخ 1398/11/29، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/83255 مورخ 1400/02/29، ابزار مالی و ورقه بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 23 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 23: گواهی شراکت ، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010330 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت 'می تواند' از ماده (6) و عبارت 'اطلاع' از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266؍ت58791ه مورخ 28؍9؍1400

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی