عنوان

بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع: افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و شماره ۲۰۰/۹۹/۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ و شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ و شماره ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های آن، با عنایت به نامه شماره ۲/۵۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف ذیل به ماده (۱) آیین نامه یادشده افزوده می شود.

«سامانه ثبت بر خط معاملات: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند.»

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/6006/ص مورخ 1401/03/30سازمان امور مالیاتی با موضوع:مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی