عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۵۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ سازمان امور مالیاتی با موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/10750/ص

تاریخ: 1401/05/26

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مودیانی که تا تاریخ 1401/06/10 نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط اقدام نمایند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بدون پیش شرط، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010915مورخ1400/08/08 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 94 شهرداری قم از تاریخ تصویب 

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی