دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰سازمان امور مالیاتی با موضوع:تصویر دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/11944/ص

تاریخ: 1400/10/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

تصویر دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت درخصوص « ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ  ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی»، موضوع دامنه اجرای مفاد حکم تبصره  ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه به پیوست ارسال می گردد

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع : نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی