عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰سازمان امور مالیاتی با موضوع:تصویر دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/11944/ص

تاریخ: 1400/10/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

تصویر دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت درخصوص « ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ  ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی»، موضوع دامنه اجرای مفاد حکم تبصره  ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه به پیوست ارسال می گردد

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 1401/22/200 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع: افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی