عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با موضوع: ابلاغ جزء ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 31/05/1400 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (۴) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 26/04/1400 تا 07/06/1400 تمدید شد.»

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010908 مورخ1400/07/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 79918؍ت56509هـ مورخ 30؍6؍1398

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی