عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۷ سازمان امور مالیاتی مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ با موضوع:تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

شماره

|

تاریخ انتشار

به موجب قسمت اخیر بند (۵) مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24 موضوع نامه شماره 78581 مورخ 1400/07/25 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور “موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده «۲۳۸» قانون مالیات‌های مستقیم و ماده «۲۹» قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می‌شود.”

حکم مذکور برای کلیه اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و بر اساس آن، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مهلت رفع اختلاف با اداره امور مالیاتیدر راستای مقررات ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/06/31 باشد، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی (حسب مورد) تمدید می‌شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره86761/200/د مورخ1400/12/25 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی