عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱سازمان امور مالیاتی با موضوع:اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸)، (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰)

شماره

|

تاریخ انتشار

نظر به این­که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) ، (۲۴۴) و (۲۵۱) قانون مالیات­های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 13/10/1400  لازم­الاجرا می­باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:

-۱کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی­ربط می­شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن  می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31  و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می باشند.

-۲ با توجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/13 به بعد ابلاغ می­شود، سی(۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

-۳ با توجه به تغییر ساختاری هیأت­های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره­ های آن از تاریخ 1400/10/13، در مواردی که ساختار جدید هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته­ است، مدیریت هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پرونده­ هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/13 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذی­ربط برسانند.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/9 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی با موضوع:احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

-۴به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (۲) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می­ توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (263) قانون مالیات­ های مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

-۵مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ­ای است که از تاریخ  1400/10/13 ابلاغ می­ شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده­ اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ­ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی­ باشند.

نظارت  بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­ باشد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی