عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۲مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

  به پیوست قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۳۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود.

“موضوع استفساریه:

آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟

پاسخ:

بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد.”

براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۹۸/۲۳۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم که برابر نظریه شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریه‌های قانونی برای کلیه پرونده‌های مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/36 مورخ1400/05/13 با موضوع: موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی