دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع: الحاق تبصره به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

شماره

|

تاریخ انتشار

 به پیوست تصویر نامه شماره 2/75744 مورخ 1401/04/22 مدیرکل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با الحاق تبصره به  ماده 14  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به شرح زیر، جهت اطلاع و اجرا ارسال می شود.

تبصره- ماموران مالیاتی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درآمده اند از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1400/66 مورخ1400/10/11 سازمان امور مالیاتی با موضوع:اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی