عنوان

بخشنامه شماره  ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها)

شماره

|

تاریخ انتشار

در اجرای تبصره (۸) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، به پیوست دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) که به تأیید وزیران محترم امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره230/24595/د مورخ 1401/04/22سازمان امور مالیاتی با موضوع: اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی