عنوان

بخشنامه شماره  ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 بندهای 2)) و (۳) ماده (۲) این دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می گردد:

بند 2)) ماده (۲): تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ده روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد.

بند 3)) ماده (۲): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف ده روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریه ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

 داود منظور

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010312مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:   ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3ـ1 اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی