عنوان

بخشنامه شماره  ۲۰۰/۲۲۹۶۱/د مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ سازمان امور مالیاتی با موضوع:تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/22961

تاریخ: 1401/04/15

ادارات کل امور مالیاتی

بدین وسیله جزء های (۱) و (۲) بند الف مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 (مورخ 1401/04/04) به شماره 56309 مورخ 1401/04/07 به شرح زیر برای اجرا ارسال می گردد:

-۱ با توجه به اوج بیماری کرونا در سال 1400 و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف، سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل تا تاریخ 1401/04/31 تمدید می گردد.

-۲ با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال 1400 و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام نماید که مالیات مقطوع مشمولان تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم با رعایت حداقل سود آوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال های قبل ایشان افزایش یابد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905810272 مورخ 1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 177؍97؍200-28؍12؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی