عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۹۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۳۸۹۸۲/ت ۵۹۷۷۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۴۰۱

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/6399/ص

تاریخ:    1401/04/04

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/99/89 مورخ 1399/11/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401، برای اجرا ارسال می‌ شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 60467/210/د سازمان امور مالیاتی مورخ 27/09/1400 با موضوع: ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی