عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۷۷۱۲/د مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/67712/د

تاریخ: 1400/10/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱هـ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران، در خصوص مالیات بر خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اجرا ارسال می شود.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره210/3913/ص مورخ1401/03/02 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت "و تعهدات" در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی