عنوان

بخشنامه شماره   ۲۱۰/۱۱۴۸۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند ۴ آیین نامه بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱مورخ ۱۳۸۱/۷/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/11488/ص

تاریخ: 1401/06/05

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. (کلاسه 45-661)

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره  200/1401/30 مورخ 1401/05/30 سازمان امور مالیاتی با موضوع: پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی