عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۱۴۸۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/11489/ص

تاریخ: 1401/06/05

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/1400/10مورخ 1400/02/21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812178 مورخ1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18؍9؍1399 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 72؍99؍210 مورخ 20؍10؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی