عنوان

بخشنامه شماره  ۲۱۰/۱۱۶۵۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امورمالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/11651/ص

تاریخ: 1401/06/07

مدیران کل امور مالیاتی

   به­ پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810902مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ 1393/06/22 سازمان امورمالیاتی جهت رعایت مفاد آن ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  رای شماره های ۳۵۲ و ۳۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی