عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۴ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ با موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400 درخصوص شمول حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970905810739 مورخ1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی