عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ با موضوع: اصلاح عبارت « ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت « ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم»

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 18/01/1400 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190 مورخ 19/05/1400 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 40887/11 – 300 مورخ 16/05/1400 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد «سهم قلم» در نگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیرالذکر، در جزء (۴) بند (الف) تبصره (12) قانون یادشده عبارت « ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم» به « ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/9 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی با موضوع:احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی