عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ با موضوع: اصلاح عبارت « ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت « ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم»

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 18/01/1400 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190 مورخ 19/05/1400 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 40887/11 – 300 مورخ 16/05/1400 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد «سهم قلم» در نگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیرالذکر، در جزء (۴) بند (الف) تبصره (12) قانون یادشده عبارت « ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم» به « ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010084 مورخ1400/02/19 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200؍95؍516 مورخ 15؍06؍1395» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 49؍99؍200 مورخ 13؍05؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی