عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۲۹۸۸/ص مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (۲) دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره ۲۹۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/2988

تاریخ: 1401/02/20

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140109970905810114 مورخ 1401/01/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (۲) دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399/03/13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی); برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره   210/11488/ص مورخ 1401/06/05 سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381مورخ 1381/7/7 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی