عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۲۷۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال از زمان تصویب بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/9274/ص

تاریخ: 1401/05/04

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140109970905810737 مورخ 1401/04/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست ۲

دانلود پیوست۳

بیشتر بخوانید  رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت»

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی