عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۴/۱۹۸۶۴/د مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار


شماره: 
214/19864/د

تاریخ: 1401/04/04

مدیران/ سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی

پیرو نامه شماره 5756/214/ص مورخ 28/03/1401 و با عنایت به پرسش­ های مطروحه در مورد نحوه انظباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدینوسیله مقرر می ­دارد که پس از تایپ آرای صادره، نمایندگان سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی با مطالعه متن رأی تایپ شده و انطباق آن با متن دست نویس و امضاء شده موجود در پرونده، در صورت عدم وجود مغایرت، با انجام پاراف متن تایپ شده، مجوز ورود جزئیات رأی صادره در سامانه­ هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی را صادر نمایند. متعاقبا مدیران/ سرپرست ­های محترم واحدهای دادرسی مالیاتی نیز دستور ثبت آرای صادره توسط هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی در سامانه­ های ذی­ ربط را صادر خواهند نمود. مسئولیت انطباق اطلاعات آرای ثبت شده در سامانه­ ها با متن آرای تحریر شده بر عهده مدیران/ سرپرستان محترم مزبور می­ باشد.

همچنین با توجه به محدودیت ­های سامانه هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی و عدم امکان درج عبارت «نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است»، ذیل اسامی نمایندگان هیأت، متن مذکور عینا در انتهای متن آراء تایپ شده، اضافه شود.

مدیران/ سرپرستان محترم واحدهای دادرسی مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که فرآیند تایپ آرای هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی و اخذ تأییدیه متن تایپ شده و نهایتا ثبت آرای تایپ شده در سامانه ­های ذی­ ربط حداکثر ظرف مدت پنج  روز کاری انجام گیرد.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ1400/05/19 با موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394)

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی