عنوان

بخشنامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیأت محترم وزیران

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره 214/30229

تاریخ 1401/05/22

مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی …

نظر به این که هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ 1401/05/09 (تصویر پیوست)، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ نموده است، لذا در اجرای مصوبه 51292/ت۴۳۴ مورخ 1366/06/17 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده (۱۰۳) قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر تعدیل یافته است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد:

تا مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد (5%); تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور می­شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 هـ مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی