عنوان

بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۸۴۷۳/د مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع: درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی بامجموع ارزش بیش از ۱۰ میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 230/28473/د

تاریخ: 1401/05/10

ادارات کل امور مالیاتی

    در اجرای مصوبه مورخ 1401/05/09 ستاد درآمد سازمان و پیرو نامه شماره 230/25974/د مورخ 1401/04/30،  با عنایت به صدور برگ اجرایی برای مالکان واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 100 میلیارد ریال و مالکان وسائط نقلیه شخصی با مجموع ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در اجرای احکام بندهای (خ) و (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال 1400 و ابلاغ آن بصورت الکترونیکی از طریق بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی در اجرای بند(۴) دستورالعمل های شماره 200/1401/523 و 200/1401/522 مورخ 1401/02/10 و اطلاع رسانی به مالکان مذکور از طریق پیامک، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در جهت تکریم مودیان محترم نسبت به ارسال برگ اجرایی صادره از طریق پست برای اشخاصی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننموده اند ، جهت اطلاع آنان اقدام نمایند.

محمد تقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی