عنوان

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۶۸/ص سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰با موضوع: اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره ۲۳۰/۵۳۳۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو دستورالعمل شماره 53338/230/د مورخ 1399/11/19 موضوع ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی بدهکاران، بدین‌وسیله بند (۷) و قسمت اخیر بند (۶) با عبارت”دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یادشده را عودت نماید.” حذف و بند (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بند 5) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده‌های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات، عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره1196/210/د مورخ16/01/1401 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی