عنوان

بخشنامه شماره ۶۰۴۶۷/۲۱۰/د سازمان امور مالیاتی مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ با موضوع: ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 60467/210/د

تاریخ: 27/09/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۶۳۶/ت۵۸۹۹۶هـ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیـران که در روزنامه رسمی شماره ۱۴۷۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود.

دانلود پیوست ۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/21 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی