عنوان

بخشنامه شماره ۶۰۴۶۷/۲۱۰/د سازمان امور مالیاتی مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ با موضوع: ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 60467/210/د

تاریخ: 27/09/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۶۳۶/ت۵۸۹۹۶هـ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیـران که در روزنامه رسمی شماره ۱۴۷۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود.

دانلود پیوست ۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی