عنوان

بخشنامه شماره ۶۰۹۸۷/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۰ با موضوع: ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 60987/200/د

تاریخ: 28/09/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۳۷۶/ت۵۸۹۴۴هـ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می شود.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی