عنوان

بخشنامه شماره۱۰۴۱۱/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی مورخ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ با موضوع: ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، جهت اجرا ارسال می شود.

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست ۲

دانلود پیوست۳

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/19 مورخ1401/04/14 سازمان امور مالیاتی با موضوع:در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی