عنوان

بخشنامه شماره۱۰۴۱۱/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی مورخ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ با موضوع: ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، جهت اجرا ارسال می شود.

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست ۲

دانلود پیوست۳

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی